- استاد حسن عباسی - http://dr-abbasi.ir -

درباره

این پایگاه برای دریافت سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی رئیس اندیشکده‌ی یقین می باشد.

این پایگاه به صورت شخصی اداره شده  و صرفا جهت دریافت سخنرانی‌ها و جلسات استاد عباسی می‌باشد و هیچ ارتباطی با استاد و انتشارات اندیشکده‌ی یقین ندارد و مدیریت این پایگاه هم توسط  یکی از علاقه‌مندان به استاد (امیر) صورت می‌گیرد و بنده هم هیچ ارتباطی با استاد ندارم که بتوانم سوالات عزیزانی که از استاد سوال دارن رو بپرسم و پاسخ بدهم.

ضمنا این پایگاه، پایگاه رسمی نیست و پایگها‌های رسمی مرکز بررسی‌های دکترینال دو پایگاه زیر می‌باشد:

http://www.andishkadeh.ir [1]   و   http://www.kolbekeramat.ir [2]

در این پایگاه کوشش می‌شود سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی برای دریافت کاربران قرار گیرد.

امید است با یاری خداوند این پایگاه مرجع مناسبی برای دریافت سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی شود.

برای تماس با ما می توانید از قسمت تماس با ما [3] یا با پست‌الکترونیک سردبیر پایگاه به نشانی info[@]dr-abbasi.ir تماس بگیرید.