- استاد حسن عباسی - http://dr-abbasi.ir -

درباره

این پایگاه برای دریافت سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی رئیس اندیشکده‌ی یقین می باشد.

در این پایگاه کوشش می‌شود سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی برای دریافت کاربران قرار گیرد.

امید است با یاری خداوند این پایگاه مرجع مناسبی برای دریافت سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی شود.

برای تماس با ما می توانید از قسمت تماس با ما [1] یا با پست‌الکترونیک سردبیر پایگاه به نشانی info[@]dr-abbasi.ir تماس بگیرید.