خانه » گرافیک » پوستر » اگر چنانچه ربا در کشور وجود داشته باشد، نمی توانیم بگوییم که جمهوری ما، جمهوری اسلامی است

اگر چنانچه ربا در کشور وجود داشته باشد، نمی توانیم بگوییم که جمهوری ما، جمهوری اسلامی است

امام خمینی
امام خمینی

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.