خانه » اخبار » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

۲۲ اردیبهشت ۹۶ – تهران، شهرک محلاتی، مسجد انصارالحسین(ع)

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%282%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%283%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%284%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%285%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%286%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%287%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%288%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%289%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%2810%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%2811%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(18).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(22).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(19).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(20).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(21).jpg

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.