خانه » اخبار » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

۲۴ اردیبهشت ۹۶ – تهران، مسجد حضرت علی(ع)

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(13).jpg

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.