خانه » اخبار » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استعمار فرانو در ایران

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استعمار فرانو در ایران

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استعمار فرانو در ایران

22 آذر 94  – کرمانشاه

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/1.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/2.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/3.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/4.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/5.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/6.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/7.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/8.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/9.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/10.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/11.jpg

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.