خانه » اخبار » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پس از جهانی شدن؟!

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پس از جهانی شدن؟!

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پس از جهانی شدن؟!

(بررسی الزامات فرهنگی شهر تاریخی یزد)

۹ آبان ۹۶ – یزد، عمارت صادقیه

سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد - پس از جهانی شدن؟!
سخنرانی استاد حسن عباسی در یزد – پس از جهانی شدن؟!

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.