انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؛ مسئله این است!

انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؛ مسئله این است!
انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؛ مسئله این است!

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.