به نام اقتصاد مقاومتی، به کام لیبرالیسم

به نام اقتصاد مقاومتی، به کام لیبرالیسم
به نام اقتصاد مقاومتی، به کام لیبرالیسم

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.