جمهوری که اسلامی نشد

جمهوری که اسلامی نشد
جمهوری که اسلامی نشد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.