مطالبه علما از مجلس نهم چه شد؟

مطالبه علما از مجلس نهم چه شد؟
مطالبه علما از مجلس نهم چه شد؟

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.