لیبرالیسم، در تضاد بنیادین با اسلام

لیبرالیسم، در تضاد بنیادین با اسلام
لیبرالیسم، در تضاد بنیادین با اسلام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.