دولت مردم فریب!

دولت مردم فریب!
دولت مردم فریب!

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. صد لعنت خدا به فریب تو ای حسن!
    ای در کشیده صنعت ایران ،تو در لجن
    گیرم که خلق را به دروغت فریفتی
    خواهی چه کار کرد تو با حی ممتحن