زهرا (س) ستون بنیادینی بود که علی (ع) بر آن تکیه می‌کرد

زهرا (س) ستون بنیادینی بود که علی (ع) بر آن تکیه می‌کرد
زهرا (س) ستون بنیادینی بود که علی (ع) بر آن تکیه می‌کرد

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.