گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»

 ۲۹ تیر ۹۵ ـ مهدیه شهر آبسرد

سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد - یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهر آبسرد – یادمان عمار هنر انقلاب؛ مرحوم «فرج‌الله سلحشور»

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.