جرم چه کسی سنگین‌تر است؟

حسین فریدون یا حسن عباسی

درباره ?????? ??????

یکی از اندیشه‌جویان اندیشکده یقین؛ که افتخار همکاری در این پایگاه را دارد.

یک دیدگاه

  1. ‘گفتند جرم استاد اقدام ضد امنیت ملی است آیا یک حرف کارشناسی ضد امنیت ملیه یا دزدی تحت پوشش حقوق