بیانیه جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد

?بیانیه جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص بازداشت استاد حسن عباسی

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر دستگیری استراتژیست و معلمِ مبارزِ انقلاب دکتر حسن عباسی موجی از نگرانی و اندوه را در میان جریانات انقلابی و عدالتخواه کشور به دنبال داشته است و بلکه قلبِ هر انسانِ حر و دردمند فریادهای حق طلبانه ی این مرزوبوم را به درد آورده است.

با تحلیل فضای کنونی کشور و موجِ مخالفت و آگاه بخشی مردم نسبت به مسأله ی فیش های نجومی ازیکطرف و روشنگری ها و تحلیل های عمیق علمی بانگاه تاریخی ومستند و براساس اطلاعات و داده های واقعیِ غیر قابل تشکیکِ دکتر عباسی پیرامون خیانت های لیبرال ها و طبقات جدیدِ اشراف نوظهور، اتاق فکرِ مخالفانِ روشنگری های نخبگانِ نظریه پردازِ انقلاب راناگزیر از پرداختنِ به تقطیعِ سخنانِ دکتر در سال ۸۸  و انتشار آن جهت انحراف افکار عمومی از خیانت های کسانیست که
از کیسه ی بیت المال ثروت های بادآورده اندوختند و امروز امانتدار بزرگ و ذخیره ی انقلاب نامیده می شوند.

ارتشِ قهرمان و دلاورِ ملت نیک می داند که امروز یکی از تحلیلگران و استراتژیست های حوزه ژئوپلوتیک و دکترین امنیتیِ کشور در زندانِ نقشه ی  ازپیش طراحی شده یِ لیبرال های خاين می باشد و اگرنگوییم بهترین یارِ علمی و مدافعِ نخبگانی ارتش امروز در زندانِ کینه ورزی لیبرال هاست،می شود به جرأت گفت یکی از عاشقانِ ارتشِ قهرمان و تئوری پردازانِ حوزه امنیت،محبوسِ ناکارآمدانِ مدعیِ لیبرال است.

قلب همه یِ عدالتخواهان و جریانات مجاهد و ضدلیبرال و فرزندان امام روح اللهِ بت شکن و امام خامنه ای انقلابی امروز در اوین می‌تپد.

ما همه حسن عباسی هستیم در پشتیبانی از ارتش قهرمان و نقد جریان لیبرال وطنی
اگر حسن عباسی استراتژیست را محبوس کرده‌اید، حسنِ متکلم و فیلسوف، رُسوا می‌کند مخالفان خمینی کبیر را…
حسن جبهه‌ی انقلاب در زندان هم استراتژی می‌نویسد برای رُسوایی نفاق و تدریس می‌کند نقشه های شومِ استکبار را با پیاده نظامان خائن وطنی…
ما آزادی نمی‌خواهیم مادامی که معلم مکتب انقلاب به زندان است؛ همه‌ی ما در اوین هستیم.

«جریان عدالتخواه استان کهگیلویه بویراحمد»

#حسن_عباسی_را_آزاد_کنید
#معلم_انقلابی
#freehasanabbasi

کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
? https://telegram.me/joinchat/BwTDRTwrhbsvaCvMHwNBrg

 

 

درباره ?????? ??????

یکی از اندیشه‌جویان اندیشکده یقین؛ که افتخار همکاری در این پایگاه را دارد.