۴ مهر ۹۵؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در ساوه

استاد حسن عباسی

سخنرانی استاد حسن عباسی در فصل روشنگری

زمان: یکشنبه 4 مهر 95 – بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: شهرستان ساوه، خیابان امیرکبیر، امیرکبیر 20، مسجد امام حسن مجتبی (ع)

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.