گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدا

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدا

۸ مهر ۹۵ – تهران، مسجد قمر بنی هاشم (ع)

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران - یادواره شهدا
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد قمر بنی هاشم (ع) تهران – یادواره شهدا

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. ازشما خواهش میکنم حتما فایل تصویری رو قرار بدید …ممنون