گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع نفوذ و روشنگری

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع نفوذ و روشنگری

۸  بهمن ۹۵ – ورامین، مصلی صاحب الزمان (عج)

سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
 سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
 سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری
 سخنرانی استاد حسن عباسی مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین - نفوذ و روشنگری
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین – نفوذ و روشنگری

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. حمید رضا از ورامین

    سلام – دیشب من در جلسه حضور داشتم ، بسیار مفید بود ، خواهش می کنم ، کل جلسه را بصورت فایل صوتی یا تصویری برای دانلود قرار دهید.سپاس