گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی

۲۸ بهمن ۹۵ – قم، موسسه امام خمینی(ره)

سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم - گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم – گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم - گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم – گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم - گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم – گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم - گفتمان انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه امام خمینی(ره) قم – گفتمان انقلاب اسلامی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.