گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)

۷ اردیبهشت ۹۶ – لرستان، الیگودرز، مصلی قدس

سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز - رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز – رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز - رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز – رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز - رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز – رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز - رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز – رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز - رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)
سخنرانی استاد حسن عباسی در مصلی قدس الیگودرز – رسالت خواص در دوران غیبت امام زمان (عج)

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.