گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای محله تولیددارو

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای محله تولیددارو

۳ آذر ۹۶ – قم، محله تولیددارو

سخنرانی استاد حسن عباسی در قم - یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم – یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم - یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم – یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم - یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم – یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم - یادواره شهدای محله تولیددارو
سخنرانی استاد حسن عباسی در قم – یادواره شهدای محله تولیددارو

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.