از تمسخر شعائر دینی تا مجاز شمردن هم‌جنس‌بازی

صحبت‌های خانواده‌محور خانم کارشناس یزدی (که مبتنی بر شعائر دینی بود) چندی قبل توسط وزیر بهداشت و اعضای هیئت دولت در حالی به سخره گرفته شد که عمل شنیع هم‌جنس‌بازی در یکی از کتب مرجع روان‌شناسی و روان‌پزشکی که تحت مجموعه وزارت بهداشت است، امری عادی و طبیعی جلوه داده شده است:

▪ «هم‌جنس‌گرایی به تنهایی یک اختلال محسوب نمی‌شود. امروزه همجنس‌گرایی کم و بیش به طور مرتب به عنوان نوعی تمایل جنسی انسان روی می‌دهد و یک اختلال بیمار‌گونه نیست. به قول دیوید هوکینز: به نظر نمی‌رسد مسئله اصلی وجود همجنس‌گرایی باشد، بلکه مسئله اصلی ابراز آن است.»

?(سه جلدی « #کاپلان_سادوک» -2007 / ترجمه‌ی رضاعی)

▪«در سال 1973، هم‌جنس‌گرایی از «نابهنجار» به «بهنجار» تغییر کرد. علت این تغییر، هنجارهای فرهنگی، انتظارات و ارزش‌های جامعه، سوگیری‌های حرفه‌ای، تفاوت‌های فردی و جوّ سیاسی آن دوره بود… اکثر پزشکان «بهنجاری» را با سلامت مترادف می‌دانند و سلامت را یک پدیده‌ی تقریباً جهان‌شمول تلقی می‌کنند در نتیجه وقتی هیچ نشانه‌ای از اختلالات روانی وجود ندارد، رفتارهای فرد، بهنجار محسوب می‌شود»

? (سه جلدی « کاپلان سادوک» -2007 / ترجمه‌ی رضاعی)

#امان_از_لیبرالها

? تمسخر سخنان خانم کارشناس توسط وزیر بهداشت?
khabaronline.ir/detail/750738/multimedia/movie

—————-

❌ وقتی کتاب مرجع روان‌پزشکی، هم‌جنس‌بازی را طبیعی می‌داند،
اما آقای وزیر بهداشت، صحبت‌های دینی خانم کارشناس یزدی را تمسخر می‌کند!!

▫استاد حسن عباسی

https://t.me/hasanabbasi_students/3703

اختصاصی
کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
? @hasanabbasi_students

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.