سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع افسردگی سیاسی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع افسردگی سیاسی

پردیسان قم

?در روانشناسی سیاسی هنگامی که جامعه به جایی برسد که یک مقتدری را بخواهد، همین حین است که فردی هیتلر مانند پیدایش می‌شود و به فاشیسم منتهی می‌شود.

?جامعه ای که کوتوله‌ای چون هیتلر فرمان اختیار را به دست می‌گیرد، حتما کار آن جامعه به جنگ جهانی دوم و فاشیسم گسترده می‌کشد.

?در روانشناسی سیاسی از کلمه ای به نام «دوز فاشیسم» استفاده می‌شود. یعنی تعادل جامعه، بین افسردگی سیاسی یک گروه و عصبیت سیاسی یک گروه، تعادل این چنین برهم می‌خورد.

?منظور از جنگ نرم این است که افسردگی و عصبیت سیاسی را تعادلش را بر هم می‌زنند الاکلنگی و این عصبیت به ضد خودش تبدیل می‌شود. افسرده‌ها به هیتلر مانندی آویزان می‌شوند. همچون مردم آمریکا که مردم منتظر دیکتاتوری بودند که اشکالی نداشت با استانداردهای دموکراسی هم‌خوان نباشد ولی مقتدر باشد.

?جامعه ما امروز یک رگه‌هایی از افسردگی و عصبیت سیاسی درش دیده می‌شود. اما چند عامل اصلی جلوی آن را گرفته که از نعمات حکومت اسلامی است.
مهمترین عامل این است که اغلب مردم نگاهشان به رأس نظام است و کسی دست به حرکت خودجوش نمی‌زند.

?ابتدای بهار گفته بودند که ایران تابستان داغی را پیش رو دارد.
اما امروز 15 روز از تابستان مانده که 10 روز انتهایی آن در دهه محرم است و تلطیف کننده‌ی آن التهاب‌ها. چرا این پیش‌بینی گرچه با کوشش بسیار جریان معاند، ولی به نتیجه نرسید؟ چون مردم یک تکیه‌گاه مطمئن در حکومت میبینند و آن ولایت فقیه است

?کسانی که در جامعه شناسی سیاسی ولایت فقیه را به سخره می‌گیرند، کارآمدی ولایت فقیه را الان می‌توانند با آمریکا و آلمان و ایتالیا مقایسه کنند.

?اصل هدف دشمن در بسط جنگ نرم، ایجاد افسردگی سیاسی است.

?مؤلفه اصلی که دشمن نتوانست افسردگی سیاسی را بر جامعه ما نهادینه کند، وجود اصل ولایت فقیه است.

?راه درمان افسردگی سیاسی:
به مردم چشم‌انداز آینده مثبت انقلاب اسلامی را بدهیم

?پروژه جمهوری اسلامی برای قرن آینده (1400) چیست؟
در بحث‌های آینده شناسی، 183 ترند توسط امام خامنه‌ای از دل اندیشه امام راحل، قرآن کریم و روایات اسلامی برای آینده تمدن نوین اسلامی ترسیم نمودند. ترندگذاری یعنی هدف گذاری‌هایی برای آینده.

?چون چشم‌اندازمان برای آینده را گفتمان‌سازی نکردیم، باور مردم این است که هیچکس هیچ برنامه و طرحی ندارد و کشور به بم‌بست و استیصال رسیده است.

?می‌کوشند که جام زهر را به امام جامعه بنوشانند؛ همان‌گونه که نمایندگان مجلس ششم امام جامعه را توصیه به جام زهر و تسلیم می‌کردند. (گرچه بسیاری‌شان بعدها به آمریکا و اروپا پناهنده شدند.)

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.