سخنرانی استاد حسن عباسی در جمع دانشجویان خط امام

استاد حسن عباسی، کارشناس مسائل استراتژیک در جمع دانشجویان خط امام استان فارس سخنرانی کرد.

وی در ابتدای صحبت های خود با ابراز خوشحالی نسبت به حضور در جمع دانشجویان خط امام در جوار حرم حضرت معصومه(س) گفت: امیدواریم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) مشئ خودمان را نسبت به خط امام انجام بدهیم و نسبت خودمان را نسبت به خط انبیا، خط ائمه علیه السلام، خط امام و خط ولایت مشخص کنیم تا در فرایند بصیرت دچار راه گم کردگی و انحراف نشویم.
عباسی با بیان اینکه خط امام، همان خط انبیا و ائمه (ع) است که آمدند تا عقل بشر را موسع کنند، افزود: انبیا و ائمه (ع) آمدند که تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت را رقم بزنند. آن ها آمدند که راه درست را به ما نشان دهند و امام ما هم نیتش برافراشتن پرچم حق بر بام جهان آکنده از جاهلیت مدرن امروز بود؛ برانگیختن جام های تشنه ای که اسیر مشکلات و معضلات گوناگونی از هواهای نفس و انحرافات فکری و ستم های درگیر در اندیشه مدرن و سازوکار های با بنیان های به ظاهر علمی و ساز و کار های هنری و در چارچوب نظام حقوق بین الملل و رفتار های عوام گرایانه حقوق بشری اما در عمل ظلم، جور، فسق و فجور و تکبر است.
این کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به این که وقتی ما راه امام را پیش می گیریم یعنی همان راه انبیا و ائمه (ع) را می رویم، ادامه داد:   راه توحید سر لوحه است و استکبار، ظلم و ستم دشمن است و نیت و هدفی غیر از اقامه قسط نداریم.

اهم صحبت های استاد حسن عباسی در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه های شیراز بدین شرح است:

  همه باید برای اقامه قسط دعا کنند و سهم هر کس هر چه هست باید پرداخت و این فراتر از عدالت است. عدالت یعنی هر چیز سر جای خودش اما قسط پرداختن سهم هر کس است. برای خواص قوامین به قسط است. جنبش دانشجویی ولایی که در خط امام قرار دارد خواص است و مسئله خواص قوامین به قسط است. اگر مشکلی در جامعه بشری و جامعه خودمان است حاصل این است که عوام جامعه قیام به قسط نمی کنند و خواص جامعه قوام به قسط نیستند.

 پیش شرط جنبش دانشجویی ولایی، این است که برای آنچه انبیا و ائمه و همچنین امام و ولایت روی آن انگشت می گذارد یعنی اقامه قسط، به عنوان یک شاخص کلیدی در خط امام تمرکز و توجه داشته باشند و حضرت آقا که فرمود مسئله ما تحقق عدالت است، عدالت و قسط سر لوحه حرکت ما تا زمان ظهور است.

نگاه توحیدی امروز با انواع ساز و کار های معرفتی سعی می شود به چالش کشیده بشود. در نظام خلق همه چیز زوج آفریده شده است، مرد و زن، شب و روز و … زوج آفریده شده است و اما در فراتر از خلق و در عالم جعل هیچ ساز و کاری زوج نیست. حق و باطل حسب ظاهر مثل شب و روز است؛ اما سندیت ذاتشان نیست و آنچه خدا رقم زده است حق است و باطل جعل ماست. آنچه خدا رقم زده است خیر است و شر از ما مخلوقات صادر شده است.

 کذب و دروغ، جعل ما انسان هاست و حق و حقیقت که مسیر اصلی ما در عبودیت حضرت باری تعالی است، اگر در این مسیر به بت پرستی، انسان پرستی و گاو پرستی رفت این پرستش ها باطل است و این خدا خلق نکرده است. در عالم جعل( جعل یعنی قرار دادن)، خداوند هیچ کدام از این ها را قرار نداده است. خداوند انسان را خلق کرده است و جعل را خلیفه کرده است.

 آنچه در درون انسان جعل قرار می دهد، جعل معرفتی است. خداوند در قرآن می فرماید شما اگر تقوا بورزید، ما در شما جعل فرقان یعنی فرق گذاشتن و فهمیدن حق و باطل را قرار می دهیم. در مناسبات اجتماعی اگر زن و مردی ازدواج می کنند خداوند می فرماید بین این زوج مودت و رحمت را جعل می کنم. وقتی این مودت و رحمت برداشته شود امروزی ها می گویند طلاق عاطفی.

 نظام معرفتی مورد نظر انبیا و یا همان طور که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در مورد مقام توحیدی امام علی (ع) فرمودند، امروز در خط امام و خط انبیا بودن این است که به مقام ویژه معرفت توحیدی برسد. معرفت بنیادی معرفت توحیدی به دنیای خلقت بر نمی گردد و سازکار و سر کار با ماده ندارد و فراتر از عالم خلقت که عالم معنا است، اگر معرفت ما توحیدی بود اول به مقام فرقان می رسیم.

  سازوکارها صفر و صد نیست بلکه صفر و یک است. آن جایی که زوجیت در علوم خلقت مطرح است، این است که درجاتی وجود دارد که در عالم خلق وجود دارد و اگر این را به عالم جعل آوریم فاجعه به وجود می آید که به این نسبی گرایی می گویند که مقدمه انحراف فکری است.

 در منطق توحیدی گزاره ها صفر و صد نیستند بلکه صفر و یک هستند و حد وسط ندارند. پدیده ها وقتی حق و باطل هستند، حق وسط ندارند و این سندیت و این مصداق ها در قرآن سندیت مجعولات است که بیشتر از صد مورد است.

  مقام معرفت توحیدی مقامی است که شما فراتر از عالم خلقت، در عالم جعل مقام خدا به عنوان جاعل و مقام انسان به عنوان جاعل، مطلق جعل خدا حق است اما عمده جعلی که انسان انجام می دهد چون بر اساس نفسانیاتش است باطل است. مقام استکباری ایجاد کردن برای انسان های دیگر مثل فرعون، هیتلر و اوباما جعل انسان است و باطل است. خدا فقط مقام کبریایی و استکباری دارد.

مهمترین مشکلی که الان در تبیین خط امام در جامعه داریم، در تحریفی که نسبت به خط امام صورت می گیرد، در زرق و برق انگاره های معرفتی و علمی، میل به نسبی نگری و نسبی انگاری در مسائل معرفتی و معنوی و گذاره های این گونه است. هشدار رهبر انقلاب درباره مقام معرفتی حضرت علی (ع) هشداری بود برای ما که شان معرفت توحیدی تا محقق نکنید، توحید جامعه محقق نمی شود. اگر معرفتی غیر از معرفت توحیدی داشته باشیم، جامعه امکان ندارد به معرفت توحیدی برسد. اگر شیعه علی (ع) بخواهد راه علی (ع) و انبیا را دنبال کند،  باید به سمت تبیین مقام معرفت توحیدی برود و این مقام معرفت را در بین جامعه تکثیر کند و اگر اکثر افراد جامعه معرفت توحیدی داشته باشند جامعه توحیدی می شود.

  اما اگر یک نفر، نوح (ع) معرفتش توحیدی بود؛ اما جامعه معرفت توحیدی را نپذیرفت، جامعه از بین می رود. مسئله امام رضوان الله توحید بود. مسئله امام امروز ما توحید است که سال گذشته هشدار داد. پاسخ حضرت آقا به کسانی که سال گذشته می گفتند مگر ما علوم انسانی اسلامی، مسیحی و یهودی داریم، فرمودند: مقام شامخ علی (ع)، مقام معرفت توحیدی علی (ع) است. دارای بالاترین ضریب معرفت یعنی معرفت توحیدی بود. رهبر انقلاب هشدار دادند که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدی است.

دستاورد و پیامد سیاسی و اجتماعی تلقی غیر توحیدی این است که شما اگر در کنار امام راحل هم باشید حرف ها و عمل نسبی گرایانه می زنید. نسل امروز می گویند زمانی که ما به دنیا آمدیم، امام از دنیا رفته بوده و وقتی که می خواهیم راه و خط امام را برویم نگاه می کنیم که  اطرافیان امام امروز چه چیزی می‌گویند. نزدیکان انبیا و ائمه علیه السلام خیلی ها خراب شدند و امروز نزدیکان امام راحل هم خیلی ها خراب شدند و با مغز زمین خوردند.

 اگر ما نفهمیم که ائمه و انبیا  چه  می خواستند، قرآن را نفهمیم و مقام امام راحل و نیت و جهت ایشان را نفهمیم، امروز موقعیت امام مان را و جهت و نیتش را نفهمیم، به ظاهر ممکن است حزب اللهی باشیم اما انحراف در رفتار ما می شود مثل کاری که اشعث بن قیس کرد. جنگ صفین در آستانه پیروزی بود و مالک چند قدم دیگر می رفت، خیمه کفر و معاویه را جمع می کرد و صلح امام حسن (ع) و قیام امام حسین(ع) اتفاق نمی افتاد.

یک انحراف تاریخی، یک عدم بصیرت و یک عدم اگاهی در یک پیچ تاریخی در یک مجموعه، زمانی که عمار شهید شد و کسی نبود که فضای رسانه ای و صحنه توجیهی را مدیریت کند، جانوری به اسم اشعث بن قیس مدیریت صحنه را دست گرفت و یک جنگ روانی درست کرد و با حضور همه بزرگان مدیریت کرد. کار را کشاندن به آتش بس و مصالحه با دشمن و مذاکرات و اجازه حضور فرماندهان را در مذاکرات ندادن و بالاخره آدم بی خاصیتی مثل ابوموسی اشعری پای میز مذاکره رفت.

در مذاکره قرار شد علی (ع) و معاویه را خلع کنند و برنامه این شد که فکت شیتی، مصاحبه مطبوعاتی می کنیم و می گذاریم کنار هر دو رو. بالاخره ابوموسی اشعری گفت انگشترم را در میارم و علی (ع)‌ را خلع می کنم و عمر‌و‌عاص معاویه را جعل کرد و به همین سادگی بیش از ۱۴۰۰ سال زمانی بر مردم گذشت که الان هر روز جمعه ناله و گریه می کنند که امام از راه بیاید.

 فراست و زیرکی و بصیرت در آن بزنگاه ها نمایان می شود و در هر دوره از انبیا و ائمه(ع) و پیچ های تاریخی، یک مردمی و یک گروهی یک کوتاهی کردند و شاید صدها و هزار ها نفر را متضرر کردند.

  یک بار کم فروشی من در عرصه سیاست و معرفت و بصیرت و ساز و کار های این چنینی در موضع معرفت امام، این است که یک کوتاهی می کنم، نفر بعدی هم کوتاهی می کند و شما هم کوتاهی می کنید و نسل های آینده که متضرر این می شوند گردن ما است. چون وقتی یک انحراف شروع شد، هرچه جلوتر   برود این انحراف بیشتر می شود.

  همان مرحله اول نباید بگذارید انحراف به وجود بیاید و در مقابل این انحراف اغماض نکنید، دل به دنیا نبندید. کارنامه مردم ما در ۳۷ سال گذشته کارنامه شکوفا و درخشانی است و نسل شما باید افتخار کند که پدران و مادران شما در این سالها امام مسلمین را تنها نگذاشتند و هیچ پیامبر و امامی چنین امتی نداشتند. استاندارد ۳۷ سال تلاش برای تحقق حکومت دینی در دوره تمام انبیا و ائمه (ع) بی سابقه است و این نیست مگر بصیرت مردم که امام را همراهی کردند.

  امروز اعلام کردند کمپانی بنز می خواهند بیارند بدهند به ما. بالاخره ما قسم حضرت عباس (ع) را باور کنیم یا دم خروس را. شما می خواهید به ما ماشین بنز بدهید اما وقتی جوان ما می خواهد یک چیزی را تولید کند در خیابان او را ترور می کنید. شما همان هایی هستید که می خواهید ما ماشین داخلی را سوار نشویم و بنز سوار بشویم اما اجازه بدهید ما خودمان تولید کنیم. اما آن ها اجازه نمی دهند که خودمان تولید کنیم. آن ها یک دبی بزرگ از ایران می خواهند که حتی یک مهره هم در امارات نمی سازند بلکه از بیرون می آورند.

  با این حرکت آن ها می گویند شما خودتان تولید نکنید. چون این گونه در دنیا جا می افتد که هر کس ندای حق و عدالت را سر داد می تواند روی پای خودش بایستد بعد بقیه دنیا این الگو را یاد می گیرند و بعد کسی از من که نماد استکبار هستم و شیطان مجسم بزرگی که روی زمین هست اطاعت نمی کند و شما دارید دیگران را بد عادت می کنید.

 در عالم جعل دوتایی وجود دارد و با توجه به قرآن آن که باطل است، باطل را بزنیم و حق را اقامه قسط کنیم. صدق و کذب، کذب آن را بزنیم؛ کفر و ایمان، کفر را بزنیم. نتیجه این است که اگر ستون حق را اقامه کنیم، معرفت ما معرفت توحیدی می شود. آن روز شما وارد جاده خط امام می شوید چون شیعه علی (ع) هستید و تابع حضرت روح الله هستید و تابع حضرت سید علی هستید چرا چون معرفت شما توحیدی هست.

  برای تحقق این ساز و کار و تمرین های مناسبات اجتماعی برای لیدری این موضوع امری ضروری است. امروز جامعه ما  با تحریف خط امام مواجه است. امروز ۹۰۰ میلیون مسیحی هستند اما مسیحیتی که تحریف شده است. ۱۵ میلیون یهودی  هستند، اما تورات تحریف شده است. در اسلام هم با ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مسلمان بیش از یک میلیارد نفر دارند با تحریف می روند. گروهی محدودی از تروریست ها یک چهره  کریه و انحرافی از اسلام و دین را نشان می دهند. این آسیب شناسی را باید انجام بدهیم تا جلوی این انحرافات را بگیریم البته در طول همدیگر. ما باید جلوی انحراف از خط امام راحل، انحراف از خط ائمه اطهار علیه السلام، انحراف از خط انبیا (ص) و در یک کلام جلوی انحراف از خط قرآن که البته تفسیر قرآن کار خواص است که عمق در زمین داشتند، را بگیریم.

 ما هم از خط امام می توانیم منحرف شویم و خودمان هم متوجه نشویم. یکی از وجوه انحراف از خط امام راحل، خنثی سازی استکبار ستیزی در تفکر امام راحل است.  کلمه «دشمن» در ادبیات امام بسیار پر طنین بوده است.   طنین «دشمن» در ادبیات رهبر معظم انقلاب طنین عجیبی دارد. چون در قرآن طنین دارد.

  قرآن می فرماید شیطان برای شما عدو مبین است و مراقب باشید که همان بلایی که سر آدم و حوا آورد،سر شما نیاورد. تفسیری که ما از شیطان و همچنین از عدو مبینی که برای شیطان داریم در قرآن، در تفکر و نگاه امام که مفسر قرآن بود و عارف کامل بود، آمریکا را شیطان بزرگ می داند.

 آمریکا شیطان بزرگ است و شیطان عدو مبین است و باید مراقب باشیم و همان طور که آدم و حوا را گول زد، بلا سر شما می آورد. اگر این شیطان را عادی کردیم، همه مشکلات ما سر سانتریفیوژ های قم نیست. عید گذشته دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس جلوی دوربین ها ازدواج همجنس ها را رسمی کرد و یک ماه پیش در آمریکا نیز این تصویب شد و با این تفکرات و تمدن، آیا دعوای ما سر سانتریفیوژ ها است؟

تک تک باید بلند شوید و برای اقامه قسط قیام کنید. خواص باید یقه نظام استکباری را بگیرید و مطالبه کنیم که چرا دارید خلاف طریقت عمل می کنید،چرا صفحه های فساد ایجاد می کنید برای انحراف بشریت، چرا میلیون میلیون نفر را در سطح جهان به سلاخی و کشتار می کشید؛ ما باید مقابل این ها و مقابل این ظلم ها بایستیم.

 آقا می خواهیم با دنیا تعامل برقرار کنیم، زندگی کنیم، سگ هامون را بغل کنیم، پورشه سوار شویم و با سرعت ۱۷۰ کیلومتر سرعت در ساعت با نوشیدن مشروبات الکلی در اتوبان تهران به محافظ های وسط جاده بکوبیم و تیکه تیکه بشیم و به شما چه ربطی داره که ما را به زور ببرید بهشت!!؟ خط امام این بود؟؟ راه امام شما که نفس امام به شما خورده این بود؟

  امام از بنای کوچک جماران، بنیان‌های کاخ سفید و کاخه الیزه و کاخ  باکینگهام را به لرزه درآورده بود. وقتی یک چیزی عادی شد می شود مثل داعش که سوریه، افغانستان و عراق را بیچاره کرده است و چشم را می بندیم و می بینیم بعد از ۱۵ سال مردم افغانستان بدبخت هستند و زیر ساخت های سوریه کاملا نابود شده است چون نمی خواهند بفهمند که این ها را آمریکا حمایت می کند.

 با جهان تعامل برقرار کن اما همان کسی که می خواهید با او تعامل برقرار کنید گروهی در سیستان و بلوچستان راه انداخت و ۴۰۶ نفر از هم وطنان را در جاده کرمان گرفتند و سر بریدند. شیطان وقتی وارد می شود با لبخند و با ساز و کار های این چنینی زمین می زند.

منطق صفر و صدی می گوید آقا یک مقدار آمریکا خوبی دارد می گیریم و یک مقدار بدی دارد آن را هم پس می دهیم اما منطق توحیدی می گوید که شیطان همه چیزش شیطان است و خوبی ندارد.اول گارد بگیر، اول تکلیفت را روشن کن و بدان که شیطان باطل است و کفر کفر است بعد تصمیم بگیر و برگرد به همان مفهوم  جعل.

 خداوند در قرآن کریم می فرماید: خدا جعل نکرده بر مستکبرین که بر مومنین سیطره داشته باشند و همین راهبرد جهانی دارد و این است که اسرائیلی حق ندارد بیاید فلسطین را بگیرد و آمریکایی حق ندارد عراق را تسخیر کند و در فرهنگ و سیاست و اقتصاد دو قاعده است که خدا هیچ راهی قرار نداده است که کافران بر شما سیطره داشته باشند و اگر دید که در جامعه ای مسلمان، کافری بر آن ها تسلط دارد و حکومت می کند، مشکل خودشان هست.

 شما می روید مذاکره می کنید، می خندید که چیزی را بگیرید اما چشمتان را باز می کنید و می بینید که چیزی هم داده اید و دارید بر می گردید چون اون راه باز شد و وصل شد و الان بنز را که تولید کرد، مزه و خوشتان آمد یادتان می رود که باید عرق بریزید و زحمت بکشید و از پیکان شروع کنید تا بنز بسازید. بنز سوار شدن که هنر نیست، بنز ساختن هنر است.

  نسل های گذشته هواپیماهای خیلی کم کیفیت می ساختند تا امروز به ایرباس رسیدند. امروز ما هم اگر می خواهیم به این برسیم باید از هواپیما های متوسط شروع کنیم تا به ایرباس برسیم نه این که به مردم بگوییم از «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» دست بکشید از «ما می توانیم» دست بکشید. اما همین ها نمی گویند که همین ایرباس در خط هوایی مالزی گم شد که گم شد که گم شد و با همه علم های اطلاعاتی و دستگاه‌های اطلاعاتی قوی خود نتوانستند ردیابی اش کنند. وقتی خدا نخواهد پیچیده ترین تکنولوژی هم داشته باشی، مناسبات جهانی کشک است.

 آقا کی گفته ما باید بنزین این جوری مصرف کنیم و باعث مریضی ریه مردم بشیم باید برویم بنزین یورو ۴ بیاریم و با این توجیه می خواهند وابسته به کسی بشوند که ما را تحریم کرده اند و هواپیما هم از کسی بیاریم که ما را تحریم کرده است.

چندین  پایان نامه دکترا در دانشگاه تهران بیارم که دانشجوی ما رفتند نشستند و   پروژه ای به آن ها داده اند که بررسی و اثبات کنید که گندم به دلیل نداشتن آب نمی شود در این کشور کشت کرد و برداشت کرد. رسما وزارت خانه ها این را سفارش داده اند نه این که پروژه ی دانشگاهی باشد.

 باید آن که امام گفته بود استقلال را بزنند. به فکر این هستند که ایرباس را از خارج بیاورند، هندوانه، گندم را از خارج بیاورند و حتی آب خوردن را هم به تحریم ها ربط بدهند و این را رسما اعلام کردند. یونان که سقوط کرده است و هر روز مردم در خیابان ها هستند، آیا مثل ایران مشکل پرونده هسته ای داشت؟آیا مثل ایران از حزب الله لبنان حمایت می کرد، آیا مثل ایران موشک بالستیک آزمایش می کرد؟؟ آیا مثل ایران مسئله ولایت فقیه  داشت!! یونان که اجازه می داد زنان و دخترانش به ورزشگاه بروند!! یونان که مقابل داعش نایستاده بود!!یونان که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر نمی داد چرا خورد زمین؟

 چندین سال داریم مطرح می کنیم که نظام اقتصادی غرب در حال فروپاشی هست و از ستون ها صدا در آمده اما از کارشناسان اقتصادی صدایی در نمی آید!! فقط دنبال این هستند که به مردم ایران بگویند ما آدم بدبختی هستیم چون با آمریکا و شیطان بزرگ رابطه نداریم!!

 یک اصل مورد نظر امام این بود که نسبت به دشمن باید حساس بود. یک اصل مورد نظر امروز مقام عظمای ولایت این است که «دشمن» در ادبیات ایشان پر طنین است اما یکی از مسئولین همیشه در خاطرات خودش می گوید ما اساسا دنبال این هستیم که از کلمه «دشمن » استفاده نکنیم.

 در ۲۲ ماه گذشته لید اصلی خبری تلویزیون، رادیو و روزنامه ها مسئله توافق، مذاکرات بوده است. که ۵۲.۵ درصد از خط خبری تماس تلفنی با شیطان، قدم زدن با شیطان، توافق، لوزان، فکت شیت، ژنو، برجام و … است.  گفتند از فردا همه مشکلات حل می شود اما از امروز شروع کردند که نه آقا قرار نیست مشکلی در پسا تحریم و پسا توافق حل شود. متاسفانه همه حرف ها در فضای سایبر هست.

 وضع آلودگی هوای تهران، شیراز و اصفهان و تبریز حل نشود؛ بی کاری حل نشود، ارزش پول ملی بخورد زمین، فردا ذره ای پول این مملکت سقوط کند تا ما به کسانی که می گفتند همه بدبختی های ما بخاطر حرف های خط امامی هست، اشکالی نداره برو و با شیطان بزرگ تعامل کن ولی هر چه گفتید فهرست شده است ولی اگر یک ذره از این ها عدول شود، ما از سر خط امام کوتاه نمی آییم. امام فرموند در مقابل دین ما بایستید در مقابل تمام دنیای شما می ایستیم. امروز ما سر خط انبیا، ائمه و امام و آقا ایستادیم.
پول ترکیه دیروز در بازار جهانی جوری سقوط کرد که در تاریخ بی سابقه است و پول اندونزی جوری سقوط کرد که در ۱۷ سال گذشته بی سابقه است اما آیا این کشور ها با آمریکا رابطه ندارند؟؟ چون اقتصاد جهان درحال فروپاشی است.

پروژه ای هست برای براندازی جمهوری اسلامی ایران به نام SSR که در بعد های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد فاز عملیاتی براندازی از درون برنامه ریزی کرده اند.

این پروژه دوره کلینتون در دهه ۱۹۹۷ میلادی تعریف و طراحی شده است که تفکر این را داشتند که ارتباط هایی در درون بگیرند و قدرت های داخلی را یکی یکی سرنگون و متلاشی کنند. اما با آمدن جمهوری خواه ها بر سر کار در آمریکا کار به جنگ سخت کشید که با تدابیر و مدیریت رهبری معظم انقلاب صحنه میدان به نفع جمهوری اسلامی شد و نظام از این گردنه عبور کرد.

هر جا حکومت اسلامی شکل گرفته است، شیطان یک راه بیشتر نداشته است و آن این بوده که سفره مردم را آلوده کرده و مردم را از خدا گرفته است. مردمی که ادعا کردند حکومت را به نام خدا رقم زدند، به وسیله سفره ها از خدا جدا کردند و طبق آیه قرآن مقابل خدا و در جنگ با خدا قرار دادند.

 هر وقت یک حکومت اسلامی تشکیل شده است، ابلیس از بیرون نتوانسته است کاری انجام بدهد و فقط خدعه و از درون متلاشی می کند و این که آقا می فرماید استحکام درونی نظام و راه این استحکام وجود جوانانی که اعتقادات محکم داشته باشند و اتفاقا دشمن همین ها را هدف قرار می دهد و در خیابان ها این جوانان را ترور می کند.

دشمن از مطهری، مفتح، بهشتی و هر کس در حوزه های مختلف، سیاست، امنیت، اقتصاد و هر کس بتواند در ساخت درونی نظام کمک کند، از او می ترسند و اگر نتواند مهارشان کند، این افراد را از بین می برند.

 قطعنامه ۲۲۳۱ که حاصل جمع بندی وین و برجام علیه ما صادر شد، اولا نسبت برجام و قطعنامه را با هم مشخص کنید. گروه مقابل یک کلک زدند که ما ۲۲ ماه مذاکره کردیم و همه دنیا شاهد بودند و متنی در شورای امنیت تصویب کردند که دو الی سه برابر نسبت برجام برای ما تعهد آور شد.

  نسبت برجام به قطعنامه ۲۲۳۱ نسبت عام و خاص است و برجام خیلی کوچک تر از قطعنامه است و خطر بسیار جدی است. مسئولین می گویند آن قسمت هایی که اضافه نوشتند تعهد آور نیست و نمی پذیریم. عجب دولت قبل به کاغذ پاره نامیدن قطعنامه ها متهم بود اما الان که خودتان رفتید و مذاکره کردید و ماحصل این مذاکره شما شده است این قطعنامه، حالا دیگر قسمتی از متن ۲۲۳۱ را کاغذ پاره می خوانید؟؟ چون رفتید نشستید و برجام این قسمت ها هم ضمانت اجرایی دارد و اگر اقدام نکنید مکانیزم ماشه علیه شما قطعنامه تصویب می شود و می رویم ذیل فصل هفت و برای جهان خطر آفرین معرفی می شویم.

  اگر   کشوری خواست به ایران سلاح بفروشد، تانک، ناو، موشک، زیر دریایی و هر چیز دیگری، باید در شورای امنیت تصویب شود. اگر ایران خواست به کشوری سلاح بفروشد و بفرستد، باید در سازمان ملل هماهنگ کند. ما به آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، اروپا که نمی فروشیم، بلکه اسلحه را به حزب الله و حماس می دهیم و اگر قرار شد از خاک ما اسلحه برود بیرون،  آن کشور و یا سازمانی که این محموله را حمل می کند باید در جامعه جهانی پاسخ گو و بازخواست شود. یعنی در قطعنامه ۲۲۳۱ مقاومت اسلامی هدف قرار گرفت.

  پروژه DDR   ،خلع سلاح کردن، غیر بسیج کردن و پراکنده شدن یک مجموعه و سازمان است و این پروژه در سازمان ملل تصویب شده است و باید این پروژه   روی حزب الله و حماس و الحوثی اعمال شود.

 •  در برجام و مذاکرات وین یک داده وجود داشت و یک ستانده؛

داده ها عبارتند از رقیق سازی و مینیاتوریزه کردن انرژی هسته ای، مهار و کنترل تکنولوژی هسته ای ایران، واگذاری عنان تکنولوژی هسته ای ایران به نظام سلطه به عنوان عاملی برای تحقق مکانیزم ماشه و تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن بر توان تکنولوژیک به ویژه توان هسته ای ایران که با دوربین هایی که در سایت ها قرار دادند تصویر همه را میگیرد و شناسایی می کنند.

 این یعنی اینکه ما که به ۲۰ درصد غنی سازی اورانیوم رسیده بودیم حالا باید کل صنعت را به ۳.۵ درصد تعدیل کنیم و آن را هم با کمک دیگر کشور ها تولید کنیم.ما چیزی که خودمان تولید کرده ایم را می خواهیم و طرف دیگر قرار چه چیزی بدهند که ما نداشتیم. یعنی این چیزی که قرار است به ما بدهد بهتر و بالاتر از آن است؟ سانتریفیوژ که همان هست پس چه می خواهند به ما بدهند؟

 قرار شد هفت تا قطعنامه قبلی منتفی بشود و با قطعنامه جدید ما را از شورای امنیت بیرون بیاورد اما با این قطعنامه پرونده ۲۲۳۱ به مدت ۱۰ سال در شورای امنیت باز است. نه تنها ما بیرون نیامدیم اما فعلا به مدت ۱۰ سال هستیم و بعد هم گفته که منتفی می شود اما ۱۰ سال دیگر کی زنده و کی مرده!!

 در ازای این همه فقط تحریم های هسته ای برداشته می شود و این ها هم برای این که کشور های خودشان نیاز داشت دارند قسمت های که منفعت برای خود دارد را آزاد می کند. استراتژی غرب این است که هر کجا ایران گفت می توانم، این ها بیایند و بگویند تو نمی توانی و با هزینه کمتر این را تولید کنند و این دقیقا مقابل سیاست های رهبر انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی است. فهمیدن آقا کجا را هدف قرار گرفتند. ۹ سال حضرت آقا در دیدار اساتید گفتند العلم سلطان یعنی این که اگر بخواهیم از زیر چکمه سلطه جهانی بیرون بیاییم، باید به علم بالا برسیم.

امسال طبق برنامه دیروز ما یک انسان را به فضا بفرستیم که با تلاش هایی که حسن طهرانی مقدم کرده بودند و در سال های قبل پرتاب موفق میمون را داشتیم، اما دولت رسما اعلام کرد که این اتفاق سه سال به عقب افتاده است. همه هم تعجب کردند و همه چیز آماده بود اما…!!

ما توکل داشتیم و اعتماد داشتیم به خدا و خداوند که ما را در این راه کمک کردند و ملتی که این جور فکر کند می شود احمدی روشن، طهرانی مقدم و شهدای مدافع حرم. این ها اعتماد دارند به وعده ی الهی. «ما نمی توانیم» در ملت ما وجود ندارد.چرا رهبر انقلاب و امام فرمود «ما می توانیم» چون ما اتکا و اعتماد به خدا داریم.
طرف مقابل می آید و اجازه ساخته شدن صنعت ما را نمی دهد؛ اما هر چه هم که توانستیم تولید کنیم، ما به ازا را می دهد و ارزان تر تولید می کند تا این صنعت به زمین بخورد. چون باید استراتژی دکترین اقتصاد مقاومتی را بزند و  جلوی العلم سلطان را بگیرد.

حالا یک سری کاسبان پسا تحریم پیدا شده اند که می روند و یک سری شرکت ها و برند های آمریکایی و اروپایی را می آوردند و در ایران راه می اندازند. کاسبان تحریم این جنس ها را از چین و هند می آوردند.
یک کاسبان تحریم داشتیم که یک گروه آن دولت بود که می گفت چون تحریم هستیم، نمی توانم مشکلات را حل کنم، یک کاسب آن دلالان مثل بابک زنجانی بودند، یک کاسب دلالان ارز بودند و یک کاسب آن چین و روسیه، هند ، کره جنوبی بود.
کاسبان پسا تحریم هم یک گروه آن آمریکا برای فروش هواپیما به ایران است، فرانسه نیز وارد صحنه تولید کشور می شود، آلمان نیز برای فروش بنز و ماشین های مدل بالا وارد می شود، انگلیس هم می گوید که زود سفارت ما را راه اندازی کنید که ما می خواهیم بیاییم، روس ها هم که تسلیحات دفاعی را به ایران می دهد و چین هم که قرارداد ساخت نیروگاه در سواحل عمان را با ایران بسته است که این ها کاسبان پسا تحریم هستند.
این به معنای این است که انگار یک کیک را تقسیم کردند و انرژی هسته ای برای چین، بخش هوایی برای آمریکا، بخش دفاعی برای روسیه، بخش ساخت و ساز و تولید خودرو هم برای فرانسوی ها و آلمان ها هست که صنعت خودشان به مشکل خورده است و می خواهند در بازار ایران این مشکل خود را حل کنند و اگر این اتفاق بیفتد مرگ اقتصاد مقاومتی است.
یقه ما در قطعنامه ۲۲۳۱ در دست دشمن است و حالا نمی توانیم بگوییم این کاغذ پاره است.
ما یک داده داشتیم در برجام وین، یک ستانده داشته ایم و یک داده ثانویه داشته ایم که کسی اون داده ثانویه که مهار توان دفاعی – امنیتی ایران است کسی تا الان نپرداخته است که فوق العاده مهم است.
ستانده ها در برجام این بود که تحریم های هسته ای برداشته شد اما در ۱۰ ماه آینده حمله شدیدی به استراتژی اقتصاد مقاومتی می شود. اما این اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نمی کند.دومین پیامد برجام جنگ ارزی است. سومین پیامد اشراف اطلاعاتی بر اقتصاد ایران و چهارمین پیامد این است که کالا های لوکس روحیه قناعت را از بین می برد و بین مردم ضعیف می کند.
ضلع سوم که خطر اصلی است پیامد های امنیتی دفاعی ایران است که در اولین اتفاق خرید تسلیحات نه تنها کنترل می شود بلکه در سازمان ملل باید تصویب شود. دوم صادرات ایران به کشور ها و گروه های مقاومت هم باید در سازمان ملل ثبت شود و اگر یک هواپیما و یا یک محموله بگیرند نقض قطعنامه می شود و به این می گویند مکانیزم ماشه. اجازه تست و آزمایش هیچ موشک بالستیکی نداریم و  موشک هایی که توان حمل سلاح اتمی دارند را باید ما بررسی و آزمایش کنیم و چهارمین پیامد اشراف اطلاعتی دشمن به سیستم دفاعی کشور است و اگر اینها را نپذیریم طرف مقابل زیر بازی می زند.
در همین سه زاویه، دشمن تکنولوژی ایران را کنترل، اقتصاد ایران را نگه داشته است و توان موشکی و دفاعی را نیز کنترل می کند و با اشراف اطلاعاتی که دارد کشور را استثمار می کند و این   استراتژی دشمن است.
وظیفه ما این است که همین مقدار جامعه را و افکار عمومی را توجیه کنیم که این مملکت برای خدا است، برای وجود مبارک حضرت ولی عصر (عج) است، برای امام و رهبر انقلاب است که افق های دوری را می بیند که طرف مقابل در خواب هم نمی بیند همان طور که ۵ تا رئیس جمهور قبلی رفتند به گور شما هم هیچ کاری نمی توانید بکنید.
ما باید جامعه را توجیه کنیم و باید از این تهدید فرصت بسازیم. امروز تازه برگشتیم به سال ۸۳ و ما باید راه بیفتیم به دانشگاه ها و رسانه ها این افکار عمومی را توجیه کنیم.
خط امام را خوب باید بشناسیم و از خط امام منحرف نشویم و اگر این نعمت ولایت و امامت را فهم کنیم ما را به صراط مستقیم هدایت می کند. مراقب باشید همیشه در حق و باطل سریع، رک و روشن مرز خود را جدا کنید و هرکس مرز های حق و باطلش مخدوش شد، منحرف شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

13 دیدگاه

 1. آقا فیلمشم بزارین با تشکر

 2. لعنت خدا به تجدیدنظر طلب ها، تنها نقطه امید و تکیه گاه کفار در کشور

 3. سلام خدا قوت
  فایل صوتی وتصویری هم در وب سایت قرار بدید
  یا علی

 4. سلام
  فایل تصویری و صوتی این سخنرانی بذارید

 5. با عرض سلام و خسته نباشید .
  صوت این سخنرانی را دارید؟؟؟

 6. سلام
  اگه امکانش هست فایل تصویریش رو قرار بدین. ممنون

 7. سلام فیلم سخنرانی از کجا میشه دانلود کرد

 8. سلام ایام به کام
  66 روز بدون استاد
  این 66 روز یه جوری گذشت
  همه فکرای بدی کردند
  ولی بالاخره بعد از 66 روز استاد به میان دانشجویان آمدند
  میدانید چیه ؟
  گلایه ما از شماست که با بی خبر گذاشتن دانشجوها به شایعات دامن زدید . این حرکت بسیار ناپسند بود فقط امیدواریم از این به بعد این طوری نشه
  اگه دقت کرده باشید میبینید که دانشجویان روز شماری کردند
  ولی باز هم بعد از مراسم شما اطلاع دادید یعنی کسانی که باید برن نمیتونند
  ولی در کل واقعا از زحماتتون متشکریم
  راستی فایل صوتی یا تصویری نداره؟

  • یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

   سلام
   سخنرانی عمومی نبوده است.
   فایل صوتی و تصویری موجود نیست.

 9. حسن عاشق علی

  با سلام و خدا قوت

  انشاء ا . . . که خفتگان بیدار خواهند شد

  استاد عباسی وظیفه اش را در قبال خدا و مردم انجام می دهد مردم و مسئولین باید پاسخگو باشند .

  دیدی که به ما چه گفت قــرآنِ بزرگ ///// هرگز نشود حقیـر انسانِ بـزرگ
  شیرین تر از این نیست مرا در همه عُمر ///// سیلی بزنم بگوشِ شیطـانِ بزرگ

  یا علی تا بعد

 10. سلام.
  با تشکر از زحمات شما بزرگواران.
  آیا فیلم یا صوت رو دارید؟
  فیلم یا صوت سخنرانی رو کی میزارید؟

  • یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

   سلام
   خیر. جلسه عمومی نبوده و صوت و فیلمی از جلسه نداریم.