۲. دیپلماسی لبخند، عامل کاهش سرمایه ملی

۲. دیپلماسی لبخند، عامل کاهش سرمایه ملی(جنگ تمام عیار اقتصادی)

دیپلماسی لبخند، عامل کاهش سرمایه ملی

ذخیره در سایز A3   ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.