۷. استیصال غرب در ادامه تحریم ها

۷. استیصال غرب در ادامه تحریم ها (تمدن ورشکسته)

استیصال غرب در ادامه تحریم ها
استیصال غرب در ادامه تحریم ها

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.