۹. رســـــوایی

۹. رسوایی(تمدن ورشکسته)

رسوایی
رسوایی(تمدن ورشکسته)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.