۱۲. نفوذ اقتصادی دشمن در دستگاه تصمیم سازی

۱۲. نفوذ اقتصادی دشمن در دستگاه تصمیم سازی (ربای مدرن)

نفوذ اقتصادی دشمن در دستگاه تصمیم سازی
نفوذ اقتصادی دشمن در دستگاه تصمیم سازی(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

2 دیدگاه

  1. چرا مطالب دانلود نیم شود ؟