۱۸. علم اقتصاد مدرن، متهم اصلی

۱۸. علم اقتصاد مدرن، متهم اصلی(ربای مدرن)

علم اقتصاد مدرن، متهم اصلی
علم اقتصاد مدرن، متهم اصلی(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.