۱۹. یک سلاح کشتار جمعی به نام دلار

۱۹.یک سلاح کشتار جمعی به نام دلار(جنگ تمام عیار اقتصادی)

یک سلاح کشتارجمعی به نام دلار
یک سلاح کشتار جمعی به نام دلار(جنگ تمام عیار اقتصادی)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.