۲۰. بیداری اقتصادی، مردم! بیدار شوید.

۲۰. بیداری اقتصادی، مردم! بیدار شوید.(جنبش مقاومت اقتصادی)

بیداری اقتصادی، مردم! بیدار شوید.
بیداری اقتصادی، مردم! بیدار شوید.(جنبش مقاومت اقتصادی)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.