۲۲. فروپاشی بدهی پایه، در راه است.

۲۲. فروپاشی بدهی پایه، در راه است.(ربای مدرن)

فروپاشی بدهی پایه، در راه است.
فروپاشی بدهی پایه، در راه است.(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.