۲۷. در اسلام پول نباید کار کند

۲۷. در اسلام پول نباید کار کند(ربای مدرن)

در اسلام پول نباید کار کند
در اسلام پول نباید کار کند(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.