31. علوم انسانی اسلامی، تنها راه حل پیشرفت اقتصادی

31. علوم انسانی اسلامی، تنها راه حل پیشرفت اقتصادی(ربای مدرن)

علوم انسانی اسلامی، تنها راه حل پیشرفت اقتصادی
علوم انسانی اسلامی، تنها راه حل پیشرفت اقتصادی(ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.