33. راه‌کار اسلام برای جلوگیری از تغییر ارزش پول و تورم

33. راه‌کار اسلام برای جلوگیری از تغییر ارزش پول و تورم(ربای مدرن)

راه کار اسلام برای جلوگیری از تغییر ارزش پول و تورم
راه‌کار اسلام برای جلوگیری از تغییر ارزش پول و تورم(ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.