34. در اسلام کالا پشتوانه پول است و تورم وجود ندارد

34. در اسلام کالا پشتوانه پول است و تورم وجود ندارد(ربای مدرن)

در اسلام کالا پشتوانه پول است و تورم وجود ندارد
در اسلام کالا پشتوانه پول است و تورم وجود ندارد(ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.