41. علوم انسانی غرب، عامل بحران اقتصادی در کشور

علوم انسانی غرب، عامل بحران اقتصادی در کشور
علوم انسانی غرب، عامل بحران اقتصادی در کشور (ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.