پیام انقلاب اسلامی؛ پیامی به زبان فطرت انسان‌ها

پیام انقلاب اسلامی؛ پیامی به زبان فطرت انسان‌ها

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.