خانه » کلبه کرامت » جنگ ‌جهانی ‌چهارم

جنگ ‌جهانی ‌چهارم

جنگ‌ جهانی‌ چهارم‌ ۶ – فرشتگان ‌قصاب / جلسه ۴۳۰ کلبه کرامت

جنگ‌ جهانی‌ چهارم‌ 6 - فرشتگان ‌قصاب / جلسه 430 کلبه کرامت

جنگ‌ جهانی‌ چهارم‌ ۶ – فرشتگان ‌قصاب / جلسه ۴۳۰ از مجموعه ۵۴ جلسات کلبه کرامت تحیلی و بررسی فیلم استراتژیک فرشتگان قصاب مدت زمان: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه تاریخ : ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ موضوع : جنگ‌ جهانی‌ چهارم‌ ۶ – فرشتگان ‌قصاب فرمت: mp4 کیفیت: عالی

بیشتر بخوانید »

جنگ ‌جهانی ‌چهارم‌ ۵ – صهیونیست‌‌های‌ مسلمان / جلسه ۴۲۶کلبه کرامت

جنگ ‌جهانی ‌چهارم‌ 5 - صهیونیست‌‌های‌ مسلمان / جلسه 426کلبه کرامت

جنگ ‌جهانی ‌چهارم‌ ۵ – صهیونیست‌‌های‌ مسلمان / جلسه ۴۲۶ از مجموعه ۵۴ جلسات کلبه کرامت مدت زمان:  ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه تاریخ : ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ موضوع : جنگ ‌جهانی ‌چهارم‌ ۵ – صهیونیست‌‌های‌ مسلمان  فرمت: mp4 کیفیت: عالی

بیشتر بخوانید »