برچسب آرشیوها: انسان حیوانی غیر قابل اعتماد

تجاوز به ذهن 3 پورنوکراسی و مهندسی رضایت / جلسه ی 277 کلبه کرامت

تجاوز به ذهن 3 پورنوکراسی و مهندسی رضایت / مجموعه جلسات کلبه کرامت | جلسه 277 برای جامعه سازی باید بدانید عامل انگیزه انسان ها و تمایلاتشان چیست و این نیرو از کدام جزء انسان نشات میگیرد.در نگاه غرب مکان این نیرو ذهن است و مسئله ی خود آگاه یا ناخودآگاه،مدت هاست که دعوای بین روانشناسان غربی است.برای مثال آدرال آن جزء را …

مطالعه بیشتر »