برچسب آرشیوها: 24 مهر 93؛ حضور استاد حسن عباسی در برنامه زنده حذف و اضافه