برچسب آرشیوها: 30 مهر ۹۳؛ سخنرانی استاد عباسی در دانشگاه جيرفت