خانه » مطالب ویژه » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایان هژمونی آمریکا

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایان هژمونی آمریکا

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایان هژمونی آمریکا

  ۱۲ آبان ۹۸ – تهران، سالن همایش های لانه جاسوسی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(18).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(19).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(20).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/8/IMG_980812%20(21).jpg

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.