بلاگ

۱۷ آذر ۹۴؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی شهرکرد

سخنرانی استاد حسن عباسی در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی شهرکرد

13940915

انسان طراز در ادب اسلامی

زمان: سه‌شنبه ۱۷ آذر ۹۴ ـ ساعت ۱8:۰۰

مکان: شهرکرد ـ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی

اشتراک گذاری: