۲۲ آذر ۹۴؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در کرمانشاه

سخنرانی استاد حسن عباسی

استعمار فرانو در ایران

زمان: یک‌شنبه ۲۲ آذر ۹۴ ـ ساعت ۱۷:30

مکان: کرمانشاه ـ تالار بعثت

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.