گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

17 آذر 1394 – اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی شهرکرد

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.