گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در حوزه بسیج 115 لیلة القدر

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در حوزه بسیج 115 لیلة القدر

14 دی 94  – حوزه بسیج 115 لیلة القدر – تهران

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461430.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461431.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461443.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461445.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461446.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461447.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461448.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461449.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461450.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461451.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ghasam/461452.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

2 دیدگاه

  1. قربون استاد خوش تیپم برم که پشت سمند سفیدشه