گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

18 دی 1394 – اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

3 دیدگاه

  1. طفا یک راه معرفی کنید برای گفتگوبا جناب دکتر یا ارتباط پیامی

  2. حیف که کیفیت عکسا پایین هست، موفق باشین