گفت‌وگوی استاد حسن عباسی با خبرگزاری دانشجو در اهواز

استاد حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در اهواز، گفت: تئوری شکاف بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، مسئله ای است که توسط دولتمردان از سال 1384 در کشور مطرح شده و در ده سال گذشته هم مرتب مطرح می شود.

وی افزود: دور کردن ارزش ها و ادبیات جامعه از انقلاب اسلامی با دیدگاه مقام معظم رهبری در مسئله انقلاب اسلامی تضاد کامل دارد.

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید مجدد بر مفهوم انقلاب اسلامی داشتند و به طور مکرر معظم له در نشست های مختلف بر مفهوم انقلاب اسلامی اشاره کردند و با باز تعریف انقلاب با تئوری پایان انقلاب و آغاز جمهوری اسلامی مقابله کردند.

وی گفت: مشاوران و تئوری پردازان دولت یازدهم با تئوری پردازی و ترویج مسئله پایان انقلاب اسلامی دنبال این هستند که بین انقلاب و جمهوری در ایران شکاف ایجاد کرده و انقلاب را فقط در بازه محدود سال 57 تعریف کنند و این مشاوران مدعی هستند بعد از سال 1357 جمهوری اسلامی تثبیت و جاری شده است. دولتمردان معتقدند در دنیای امروز اگر از انقلاب اسلامی مجدد صحبت کنیم و به سال 1357 برگردیم باید با نظامات کنونی جهان تقابل داشته باشیم.

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال گفت: مشاوران دولت یازدهم معتقد هستند ما جمهوری اسلامی هستیم نه انقلاب اسلامی، البته اقتضای این صحبت این است که باید بپذیریم در کشور رئیس جمهور کفایت می کند و نظام ولایی کارایی ندارد و یا ما سپاه پاسداران نمی خواهیم و  ارتش کفایت می کند، یا اینکه دادگاه انقلاب لازم نیست.

وی تصریح کرد: این مخالف اصول قانون است و اصل ولایت فقیه و اصل سپاه در قانون اساسی وجود دارد و این حرف که صدور انقلاب اسلامی هزینه دارد؛ ولی جمهوری اسلامی ثروت تولید می کند یک حرف باطل و غیرقانونی است. شخصیت هایی چون قوچانی و خود روحانی دنبال ترویج این مسئله هستند؛ ولی ترویج این مسئله نفی اصول قانون اساسی است و مثال این است که انسان روی شاخه ای نشسته باشد و آن را از بن و ریشه اره کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.